Απόσπασμα από το Τηλεοπτικό Κανάλι TV1 - Απολογισμός Α.Σ. CINEEM - Θεματικό Εργαστήρι-


Σχεδόν εκατό ωφελούμενοι και η δημιουργία του “EPIRUSJOB”WWW.EPIRUSJOB.GR, τα αποτελέσματα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης CINEEM στην Ήπειρο.
Αντικείμενο των ΤOΠΣΑ (ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξηςτων αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.
H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ C.ΙΝ.Ε.ΕΜ. «Δίκτυο Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας, Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία» με συντονιστή την «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ “i4G Α.Ε.”» και με τους:
I. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε. “ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ”,
II. ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ “ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.”,ΙΙΙ. ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, IV. ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, V.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ.

Βασικός Στόχος της Παρέμβασης ήταν η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 100 νέων επιστημόνων και ανέργων της περιοχής, αλλά και η ανάδειξη αναπτυξιακών προοπτικών και στρατηγικών με βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα την εξωστρέφεια και την τόνωση της απασχόλησης.

Η δημιουργία του διαδικτυακού εργαλείου Epirusjob -WWW.EPIRUSJOB.GR στα χνάρια ενός LINKEDIN για την Ήπειρο.( Ιστοσελίδα - Blog - Youtube - Facebook - LinkedIn )
Μία συνεργασία του Γραφείου Τύπου με τις δράσεις δικτύωσης της Α.Σ.
Το Epirusjob (www.epirusjob.gr), αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος του τοπικού σχεδίου για την απασχόληση και αποτελείται από το blog συνδεμένο με άλλα (3) Social Media και την Ιστοσελίδα, ως ένα δικτυακό πολυ-εργαλείο για την διευκόλυνση των ανέργων/ωφελουμένων του προγράμματος στην πρόσβαση απασχόλησης και αγοράς εργασίας.

Η προσπάθεια που έγινε οπό τους κατασκευαστές, είναι να δημιουργηθεί ένα ισχυρό δίκτυο διάχυσης πληροφοριών, σύνδεσης και αλληλεπίδρασης των ωφελούμενων του έργου, και των επιχειρήσεων της Ηπείρου.
Είναι ένα πρώτο βήμα ουσιαστικά, σε μια ιδέα που μπορεί να αναπτυχθεί και να αποτελέσει ένα πανίσχυρο εργαλείο εύρεσης και αναζήτησης εργασίας για την περιοχή της Ηπείρου, μέσα από τον κόσμο του διαδικτύου.