Αποσπάσματα από τις εισηγήσεις της εκδηλώσεις της Α.Σ. CINEEM -19/10/2015