Θεματικό Εργαστήρι: “Σύνδεση του βιώσιμου τουρισμού με την τοπική οικονομία και τα αγροτικά προϊόντα..”

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το θεματικό εργαστήρι “Σύνδεση του βιώσιμου τουρισμού με την τοπική οικονομία και τα αγροτικά προϊόντα: Μια ουσιαστική ευκαιρία ανάπτυξης και απασχόλησης” που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ): «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα», στις 20.10.2015 στο Ξενοδοχείο Grand Serai Congress & Spa στα Ιωάννινα. Το έργο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «C.ΙΝ.Ε.ΕΜ. Δίκτυο Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας, Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία».