Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για Γυναίκες Θύματα ΒίαΣΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

 
Η δομή παρέχει δωρεάν ψυχοκοινωνική στήριξη σε γυναίκες που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης.

Κοινωνικοί λειτουργοί με εμπειρία στο θέμα της κακοποίησης, μέσω της εφαρμογής της κοινωνικής εργασίας με άτομα, υλοποιούν μία ή περισσότερες συνεντεύξεις με κάθε γυναίκα, ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης.

Στα πλαίσια της ψυχοκοινωνικής στήριξης οι κοινωνικοί λειτουργοί αντιμετωπίζουν εξατομικευμένα κάθε γυναίκα και μέσα από τις προγραμματισμένες συνεντεύξεις με τις εξυπηρετούμενες προβαίνουν συνοπτικά στα εξής βήματα:

- υποδοχή της γυναίκας και εντοπισμός του αιτήματος
- ψυχοκοινωνική αξιολόγηση (λήψη κοινωνικού ιστορικού) 
- σχεδιασμός αντιμετώπισης του προβλήματος έπειτα από μια διαγνωστική εκτίμηση του επαγγελματία 
παρακολούθηση της εξέλιξης κάθε γυναίκας (follow up)

Έπειτα από την αξιολόγηση των αναγκών ο κοινωνικός λειτουργός αναλαμβάνει τη διασύνδεση και παραπομπή της, εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο, σε άλλους επαγγελματίες της Οργάνωσης (ψυχολόγους, δικηγόρους) ή σε άλλους φορείς και υπηρεσίες (ξενώνες φιλοξενίας, υπηρεσίες πρόνοιας κτλ).

Η στήριξη και η ενδυνάμωση της γυναίκας παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας με τον κοινωνικό λειτουργό, ο οποίος συντονίζει την εξέλιξη της κάθε περίπτωσης μέχρι την ολοκλήρωση της συνεργασίας με την δομή πρόνοιας

Η δομή παρέχει δωρεάν ψυχολογική στήριξη σε γυναίκες που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης.

Εξειδικευμένοι ψυχολόγοι, σε συνεργασία με τη γυναίκα, ανακαλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών και τη στηρίζουν σε οποιαδήποτε απόφαση καταλήξει.

Επιπλέον, στα πλαίσια της κακοποίησης τίθενται καινούριοι στόχοι που οδηγούν σε μια πιο δυναμική κι αισιόδοξη στάση αλλαγής, μέσω της ενδυνάμωσης.

Τέλος, η δομή δύναται να στηρίξει τη προσπάθεια των εμπλεκομένων προσώπων στο πλαίσιο της κακοποίησης (θύτης- θύμα), εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν και προσέλθουν οικιοθελώς.

Η δομή στήριξης Κακοποιούμενων γυναικών παρέχει δωρεάν νομική συμβουλευτική σε γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση. Η συνάντηση με δικηγόρο πραγματοποιείται στα γραφεία του «Καταφυγίου Γυναίκας». Η νομική συμβουλευτική αποσκοπεί στη παροχή πληροφοριών και στην ενημέρωση σχετικά με τις πρώτες κινήσεις, το θεσμικό πλαίσιο και εν γένει τα δικαιώματα της εκάστοτε κακοποιημένης γυναίκας. Η ομάδα αποτελείται από δικηγόρους, έμπειρους κι εξειδικευμένους στους ανάλογους κλάδους του δικαίου, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά, αμιγώς στα πλαίσια της νομικής συμβουλευτικής και αποκλειστικά αναφορικά με τη κακοποίηση και τα ζητήματα που προκύπτουν ανάλογα με τη περίπτωση.

Κατεβάστε το αρχείο .pdf