Ομαλή Επαναφορά Φυλακισμένων σε Εργασιακή Ζωή

Σκοπός της είναι η «η επαγγελματική συμπαράσταση και η προετοιμασία και προώθηση της εν γένει κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων».

Για την εκπλήρωση του σκοπού της η “ΑΝΑΚΑΜΨΗ”:
 • Οργανώνει προγράμματα, ήδη μέσα στα σωφρονιστικά καταστήματα, που προετοιμάζουν τους κρατούμενους για τη ζωή «έξω από τα κάγκελα της φυλακής» και στοχεύουν στην ομαλή επανένταξη τους στην ελεύθερη κοινωνία.
 • Υλοποιεί δράσεις για τη δημιουργική απασχόληση και κατάρτιση των κρατουμένων.
 • Υλοποιεί δράσεις επιμορφωτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα που σκοπό έχουν να φέρουν εικόνες της ελεύθερης ζωής μέσα στα σωφρονιστικά καταστήματα.
 • Συνεργάζεται με τις κοινωνικές υπηρεσίες των σωφρονιστικών καταστημάτων και παρέχει στους κρατουμένους συμβουλευτικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν νομικά ζητήματα και νομικές εκκρεμότητες που τυχόν έχουν, και παράλληλα παρέχει στήριξη και κοινωνική αρωγή στους ίδιους και στις οικογένειές τους.
 • Ενημερώνει κρατουμένους και αποφυλακιζομένους για τα εργασιακά τους δικαιώματα, για επιδόματα και οικονομικά βοηθήματα που δικαιούνται, για τα τρέχοντα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και για την υπάρχουσα προσφορά και ζήτηση εργασίας, σε συνεργασία πάντα με τον ΟΑΕΔ και άλλους αρμόδιους φορείς.
 • Εξασφαλίζει προσωρινή φιλοξενία και σίτιση στους αποφυλακιζομένους, καλύπτει τις άμεσες ανάγκες τους και τους συμπαραστέκεται στην επίλυση των ειδικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
 • Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί εργοδότες και επιχειρήσεις, και ενθαρρύνει την κατά προτεραιότητα πρόσληψη αποφυλακιζομένων.
 • Υποστηρίζει τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων από τους ίδιους τους αποφυλακιζομένους.
 • Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί την κοινωνία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που έχουν εμπλοκή με το σύστημα της Ποινικής Δικαιοσύνης και, ειδικότερα, οι ανήλικοι παραβάτες.
 • Ενισχύει κάθε δράση ιδιωτικών φορέων και εθελοντικών οργανώσεων που αποβλέπει στην καταπολέμηση του στιγματισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με ποινικό παρελθόν.
 • Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και καταθέτει προτάσεις για τη λήψη θεσμικών μέτρων και την ανάληψη πρωτοβουλιών στον τομέα της μετασωφρονιστικής μέριμνας.
Κατεβάστε το αρχείο .pdf