Εναλλακτικός Τουρισμός: Μια πρόταση για νέους άνεργους που θέλουν να ασχοληθούν με τον Τουρισμό

ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ
Το «Οικομουσείο» είναι ένα «ενεργό» μουσείο που εστιάζεται κυρίως στην ταυτότητα ενός τόπου,

Τον όρο «Ecomusee» τον επινόησαν οι Georges Henri Rivière και Hugues de Varine το έτος 1971. Το αρχικό "Eco" είναι μια συντόμευση της λέξης "écologie", αλλά αναφέρεται κυρίως σε μια καινούρια άποψη της ολιστικής ερμηνείας της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε αντίθεση με την εστίαση σε συγκεκριμένα στοιχεία και αντικείμενα που πραγματοποιούνται από τα παραδοσιακά μουσεία.

βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην συμμετοχή των τοπικών φορέων με πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων.

Σήμερα σε όλο τον κόσμο λειτουργούν περίπου 300 Οικομουσεία. Περίπου 200 από αυτά βρίσκονται στην Ευρώπη, κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία και αλλού.

Το Οικομουσείο Περιλαμβάνει:

Όλες τις μορφές τουρισμού που έχουν πρόσβαση στη φύση και πρωταρχικό κίνητρο το να θαυμάσουν, να παρατηρήσουν και να εκτιμήσουν οι επισκέπτες τόσο το φυσικό περιβάλλον, όσο και την πολιτιστική κληρονομιά του.

Περιλαμβάνει κατά ένα μέρος εκπαίδευση και ενημέρωση.

Προάγει την προστασία των φυσικών περιοχών

Πραγματοποιείται με:

Οριοθέτηση /διαχωρισμό ζωνών στις περιοχές.

Σχεδίαση διαδρομών/ μονοπατιών ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η όχληση της πανίδας και η καταστροφή της βλάστησης.

Χρήση οχημάτων (Parking, περιορισμός μεταφορικών μέσων).

Ειδικές προσβάσεις για διαφορετικούς τύπους τουριστών.

Εκπαίδευση του τοπικού πληθυσμού ώστε να υποστηρίξουν την εφαρμογή των διαχειριστικών μέτρων και κατάρτισή τους σε ζητήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Οικοτουρισμού.

Υποδομές για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.


Κατεβάστε το αρχείο .pdf