Πρόσκληση σε Θεματικό Εργαστήρι Δικτύωσης τοπικών παραγωγικών φορέων και επιχειρήσεων, ωφελούμενων και φορέων (19/10/2015)

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «CINEEM» σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο Θεματικό Εργαστήρι Δικτύωσης τοπικών παραγωγικών φορέων και επιχειρήσεων, ωφελούμενων και φορέων υποστήριξης απασχόλησης, επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και εκπαίδευσης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί:

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 | Ξενοδοχείο Du Lac | Ώρα έναρξης: 19:30.


Η εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο του τοπικού σχεδίου για την απασχόληση «ΤΟΠΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» – Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.