Δευτέρα 19/10/2015 η απολογιστική συνάντηση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης CINEEM