ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΦΡΑΟΥΛΑ: Μια νέα επιχειρηματική ευκαιρία στον αγροτικό τομέα

Η καλλιέργεια της φράουλας, αποτελεί μία καλλιεργητική δραστηριότητα με παγκόσμιο ενδιαφέρον τόσο σε επίπεδο παραγωγού όσο και εμπορίου. Η ανησυχία των καταναλωτών για ασφαλή τρόφιμα, η διεθνοποίηση της αγοράς, η απαγόρευση ή περιορισμός στην χρήση απολυμαντικών & φυτοφαρμάκων, η ανησυχία του παραγωγού (& της εφοδιαστικής αλυσίδας) για διατήρηση ή αύξηση της κερδοφορίας του, αποτελούν μερικούς από τους λόγους ενδιαφέροντος για την μετάβαση σε εκτός εδάφους καλλιεργητικές τεχνικές.

Τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο και την Ελλάδα, η ολοκληρωμένη παραγωγή υδροπονικής φράουλας δείχνει να αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα επαγγελματική ενασχόληση. Η μέθοδος μπορεί εύκολα & αποτελεσματικά να εφαρμοσθεί τόσο σε θερμοκήπια υψηλής τεχνολογίας όσο και απλά θερμοκήπια τύπου tunnel. Η εμπορική του εφαρμογή σε χώρες όπως η Κύπρος, η Ιταλία, η Ολλανδία & η Ιαπωνία είναι γεγονός τα τελευταία 5 χρόνια & τα αποτελέσματα είναι θεαματικά.

Photo credit: www.fraoulabest.com
1. η λύση υποστρώματος πετροβάμβακα και τεχνογνωσίας:

a. Υψηλής και σταθερής ποιότητας υπόστρωμα από πετροβάμβακα (αδρανές υλικό, πρώτη ύλη από πετρώματα διαβάση ή βασάλτη) .

b. Σχεδιασμός – οδηγίες για την εγκατάσταση του συστήματος (σε μονό ή διπλό επίπεδο καλλιέργειας).

c. Τεχνογνωσία – μηχανισμοί ελέγχου της καλλιέργειας.

d. Τεχνική υποστήριξη στον παραγωγό σύμφωνα με το πρωτόκολλο της EUREPGAP για Ορθή Γεωργική Πρακτική.

e. Μεταφορά γνώσης & εμπειριών από την διεθνή πρακτική.

f. Δυνατότητα επαφών με το διεθνές εμπόριο.

Photo credit: www.fraoulabest.com

2. πλεονεκτήματα & οφέλη για τον παραγωγό:

a. ευκολία & ασφάλεια στην παραγωγική του διαδικασία.

b. Δυνατότητα λειτουργίας σύμφωνα με τις αρχές της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (απαίτηση της ΕΕ αλλά και των καταναλωτών).

c. Η υδροπονία εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη χρήση σε νερό & λιπάσματα καθώς και την μείωση στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

d. Αύξηση της παραγωγής. Τα δεδομένα από την Κύπρο είναι:

   i. Πυκνότητα 20 – 28,000 φυτά / στρέμμα.

   ii. Παραγωγή 10 – 14 τόνους / στρέμμα.

   iii. Πρωιμότητα (τουλάχιστον 15 ημέρες) σε σχέση με την καλλιέργεια στο χώμα.

e. Βελτίωση της ποιότητας του καρπού. Εκτός των άλλων (γεύση, μέγεθος, χρώμα..), σημαντικοί παράγοντες ποιότητας που αμείβονται από την αγορά είναι:

   i. Η διατηρησιμότητα του καρπού μέχρι και 6 ημέρες περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο.

   ii. Η πεποίθηση για την μη χρήση απολυμαντικών εδάφους.

f. Αποτελεσματικότερη χρήση των εργατικών.

g. Η δυνατότητα (σε περιπτώσεις ομάδων παραγωγών – συνεταιρισμών..) διάθεσης της παραγωγής στην διεθνή αγορά.

Photo credit: www.fraoulabest.com


3. οφέλη για το εμπόριο - καταναλωτή:

a. ποιοτικό προϊόν - φράουλα με μεγάλη διατηρισμότητα στο ράφι.

b. Δυνατότητα ασφαλούς για τον καταναλωτή προϊόντος, μέσω μίας διαδικασίας που ελέγχεται εύκολα & σέβεται το περιβάλλον.

c. Δυνατότητα επαφών με διεθνές δίκτυο εμπορίας.