ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - Αρχαιονομίας, Βιβλιοθηκονομίας