Ο απολογισμός της Α.Σ. CINEEM (ΤΟΠΣΑ) και το Θεματικό Εργαστήρι με κύριο άξονα την «Ενέργεια»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα , 19/10/2015 στην αίθουσα Ευτέρπη του ξενοδοχείου Du Lac στα Ιωάννινα, ο απολογισμός των δράσεων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Cinnem (Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης) . Ο εκπρόσωπος της εταιρείας συμβούλων i4g και επικεφαλής εταίρος του σχήματος κ. Σιάγας Σωτήριος συνέπτυξε τις ενότητες διδαχής του σεμιναρίου ήτοι :
· Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
· Αξιοποίηση Φωτοβολταϊκών και Αιολικών Ενεργειακών Συστημάτων.
· Βιωματικός Τουρισμός
· Βιοκλιματικός και Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηριακών Εγκαταστάσεων – Ενεργειακοί Επιθεωρητές
· Εναλλακτική Γεωργία και Μεταποίηση-Τυποποίηση- Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων
· Σύγχρονες Εφοδιαστικές Αλυσίδες και Logistics
Με το πέρας της τοποθέτησης του επικεφαλής εταίρου έλαβαν το λόγο οι εκπρόσωποι της σύμπραξης CINEEM, αναφερόμενοι κυρίως στις δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης 97 ωφελούμενων, στα 38 επιχειρηματικά σχέδια που συνετάχθησαν , στην δημιουργία τεσσάρων ομάδων των 8 ατόμων για την ίδρυση ΚΟΙΝΣΕΠ, και τις δράσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής 

Τον απολογισμό της Αναπτυξιακής Σύμπραξης cieneem ακολούθησε η έναρξη του δημιουργικού εργαστηρίου και η ανάπτυξη θεματολογίας με αναφορά στις δράσεις της Ενέργειας. Τα θέματα που ανεπτύχθησαν : Οι βιοκλιματικές κατοικίες στην πράξη, η πρόκληση της εκμετάλλευσης και πώλησης των νέων μορφών ενέργειας στην Ελληνική πραγματικότητα , η εξοικονόμηση ενέργειας στην ελληνική αγορά και σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα σε σχέση με την ενέργεια , οι μορφές ESCO και η αναφορά στις συνεταιριστικές οργανώσεις.
Εκτός του θέματος της «Ενέργειας» στο «Θεματικό Εργαστήρι» της CINEEM, παρουσιάστηκε το διαδικτυακό εργαλείο «Epirusjob» που κατασκευάστηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη στο πλαίσιο των δράσεων της, με στόχο την ενδυνάμωση των σχέσεων επιχειρήσεων και ωφελουμένων, την παροχή πληροφορίας όσον αφορά κυρίως των ωφελουμένων, την ενημέρωση σχετικά με επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ή προγράμματα απασχόλησης.Το διαδικτυακό εργαλείο περιέχει την Ιστοσελίδα (www.cineem.gr), το Blog (www.epirusjob.gr), την σελίδα στο Facebook (Cineem) κ.α. social media.Το συγκεκριμένο εργαλείο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα εξεύρεσης κυρίως εργασίας, αρκεί μια ομάδα πλέον από τους ωφελούμενους να εκπαιδευτεί και να αναλάβει την λειτουργία του.
Πλούσιο Φωτογραφικό υλικό θα βρείτε εδώ