ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ: Μια λύση στον ελληνικό γεωργικό κλάδο

Πρόσφατες έρευνες που έγιναν πάνω στο παρόν και το μέλλον των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα έδειξαν ότι :

Περίπου οι μισές αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα, για την ακρίβεια οι 423.000 σε σύνολο 923.000 θα είναι σε λίγα χρόνια ¨εκτός αγοράς¨. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές ήδη δεν πληρούν τους όρους των κοινοτικών προδιαγραφών από πλευράς καλλιεργούμενης έκτασης, ύψους επενδύσεων, αριθμού απασχολουμένων, χρήσης εξοπλισμού κλπ.

Ταυτόχρονα ένας από τους σημαντικότερους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι αυτός που αφορά την παραγωγή και εμπορία φρούτων και λαχανικών. Οι μεγάλες καταναλώσεις φρούτων και λαχανικών οι οποίες καλύπτονται στη συντριπτική τους πλειονότητα από την εγχώρια παραγωγή έχουν ισχυροποιήσει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Σύμφωνα δε με εκτιμήσεις της αγοράς, ο κλάδος των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά φρούτων-λαχανικών κατέχει το 15% του συνολικού τζίρου που πραγματοποιείται στην εγχώρια αγορά ειδών διατροφής.

Από τις δύο παραπάνω ενδεικτικές έρευνες μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα πώς παρ΄ όλο που η ελληνική γεωργία στο σύνολό της δεν έχει τόσο ευοίωνο μέλλον, εντούτοις υπάρχουν αρκετές επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσα στο χώρο αυτό. Επιχειρηματικές ευκαιρίες που για να αναγνωριστούν χρειάζονται νέα αντίληψη για θέματα όπως οργάνωση και διοίκηση παραγωγής, ποιότητα, τυποποίηση, πιστοποίηση, κανάλια διάθεσης προϊόντων, εξεύρεση πόρων, marketing, κλπ.


Μία τέτοια λύση αποτελούν οι θερμοκηπιακές επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα με τη μέθοδο της υδροπονίας.

Photo credit: Drika Frams


Από πλευρά καλλιέργειας το θερμοκήπιο ανήκει στο χώρο της Γεωργία αλλά από την πλευρά της επιχειρηματικότητας ανήκει στο χώρο της Βιοτεχνίας και ανάλογα με το μέγεθος στο χώρο της Βιομηχανίας. Αποτελεί δραστηριότητα εντάσεως κεφαλαίου και εντάσεως εργασίας. Με απλά λόγια χρειάζεται να επενδύσει κανείς αρκετά χρήματα στην αρχή, να κάνει έξοδα σε κάθε καλλιεργητική περίοδο καθώς και να επενδύσει στην εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού. Για το λόγο αυτό οι τζίροι ανά τετραγωνικό μέτρο είναι κατά πολύ πολλαπλάσιοι από οποιαδήποτε μορφή γεωργικής εκμετάλλευσης.

Από τεχνικής πλευράς το Θερμοκήπιο είναι ένας χώρος που έχει ως σκοπό να βρίσκεται συνέχεια σε ..μία εποχή ---μια μόνιμη Άνοιξη!!!.

Οι υποδομές του θερμοκηπίου έχουν να κάνουν με μία συνεχή «ρύθμιση» των συνθηκών του περιβάλλοντος ώστε να βρίσκονται όσο είναι δυνατό πιο κοντά στις βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης των διαφόρων καλλιεργειών.

Εξοπλισμός όπως παράθυρα οροφής, θερμοκουρτίνες, σύστημα δροσισμού της ατμόσφαιρας (fog system) κλπ έχουν σκοπό να επιτυγχάνουν το παραπάνω ζητούμενο.

Οι καλλιεργητικές τεχνικές με κορυφαία τη μέθοδο της υδροπονίας αποτελεί μια προϋπόθεση για:

- ένα καθαρό ξεκίνημα της φυτείας 
- σωστή θρέψη των φυτών που οδηγεί σε καρπούς υψηλής ποιοτικής αξίας. 
- μεγάλες περιόδους συγκομιδής κάτι που οδηγεί σε μεγάλες αποδόσεις ανά τετραγωνικό μέσο 
- ομοιομορφία προιόντων που οδηγεί σε εύκολη τυποποίηση και μεταφορά 
- Για σταθερή ποιότητα και ποσότητα καρπών που οδηγεί σε μακροχρόνιες συνεργασίες με τα δίκτυα διάθεσης των προιόντων 
- καθαρό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας που σε συνδυασμό με την εκπαίδευση οδηγεί το εργατικό δυναμικό σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα. 
- Μικρότρερο κόστος παραγωγής ανά τετραγωνικό μέτρο 
- Για μικρότερο χρόνο απόσβεσης των επενδεδυμένων κεφαλαίων

Η τεχνική ατή σε συνδυασμό με την Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Εχθρών (IPM) και με την εφαρμογή των κανόνων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) μπορούν να δώσουν ασφαλή και τυποποιημένα προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Τέλος η συσκευασία των προϊόντων και η Πιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας σε συνδυασμό με τις πολλές πλέον επιλογές στη διάθεση τους (super market, catering, αλυσίδες fast food, επιχειρήσεις τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, λαϊκές αγορές κλπ) μπορεί να οδηγήσουν σε αειφόρα συνέχεια της θερμοκηπιακής επιχείρησης.

Επιπρόσθετα σε όλα αυτά, η αναζήτηση χρηματοδοτήσεων από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά κονδύλια σηματοδοτούν τη νέα θέση των θερμοκηπιακών επιχειρήσεων την επόμενη εικοσαετία.

Photo credit: Prima Greenhouses

Το μέλλον των θερμοκηπιακών επιχειρήσεων ανήκει σε ανθρώπους επιχειρηματίες του χώρου που αντιλαμβάνονται τις παραπάνω αναφερόμενες έννοιες. Και επιχειρηματίας είναι αυτός που αντιλαμβάνεται όρους όπως επένδυση κεφαλαίων , απόδοση κεφαλαίου, εργατικό δυναμικό , αποσβέσεις , μικτά και καθαρά κέρδη...

Το επιχειρηματικό περιβάλλον για τα υδροπονικά θερμοκήπια είναι στις ημέρες μας ελκυστικό. Ας ευχηθούμε να τύχει και της ανάλογης προσοχής.

Κατεβάστε το αρχείο .pdf